Serii P125 - Packaged Air Conditioning Unit

Nowy asortyment kompaktowych central klimatyzacyjnych platformy Reznor, serii 125  zapewnia chłodzenie i ogrzewanie.

Utrzymanie klimatyzowanych warunków w budynku wraz z wysoką jakością i wilgotnością powietrza wymaga od klimatyzatorów poradzenia sobie z wszystkich zmiennymi klimatycznymi.

Asortyment dachowych central klimatyzacyjnych Reznor obejmuje modele YDSA, YDHA i YDMA, opracowanych z uwzględnieniem tych czynników.

Can only do heating?

Asortyment modeli

YDMA
  • Powietrze wtórne

(do 100% świeżego powietrza)

YDHA
Połączenie powietrza wtórnego i recyrkulacji

(mieszanina powietrza świeżego i powrotnego)

YDSA

Powietrze powrotne

(do 30% świeżego powietrza)

POBIERZ PDF